50 let Gymnázia Karla Čapka Dobříš

Hlavní stránka >

 

Na úvod

Miroslav Olič

 
převzato z publikace k 50. výročí gymnázia

Tato publikace, kterou vydává ředitelství Gymnázia v Dobříši, vznikla u příležitosti 50. výroční založení střední školy v Dobříši. Její název se v průběhu doby měnil, ale vždy se jednalo o školu s náplní středoškolského stupně vzdělání, zakončeného maturitní zkouškou. Takový typ školy nikdy v historii našeho města neexistoval a vznikl tedy až v září 1953 v souvislosti s tehdejším prohlášením Dobříše za okresní město.

Velká zásluha za napsání této knížky patří prof. Jakubu Hřebačkovi, kterému se povedlo sestavit seznam všech žáků a učitelů, kteří na této škole studovali nebo působili v plynulých padesáti letech. Je to tedy především významný a vítaný příspěvek k dějinám města a okolí a bude jistě přivítán zájemci o regionální historii.

Myslím však, že největší zájem projeví ti čtenáři, kteří budou listovat v následujících stránkách a hledat údaje připomínající jim jejich školní léta. Každý jistě najde mezi téměř třemi tisíci jmény nejen své vlastní, ale i svých přátel a spolužáků. Jména, která provázela jeho myšlenky až do nynějška, ale i ta, na která třeba pozapomněl a která v něm teď vyvolala vzpomínku na tváře, slova i zážitky a tak alespoň na chvíli spojila minulost s přítomností.

Jistě nebyly všechny ty zážitky příjemné, ale s ohledem na to, že pocházely z mládí, ty smutnější ustoupily a daly vyniknout těm, které si rádi připomínáme. Vzpomínky přece nemají vyvolávat nostalgii, že už všechno pominulo, ale spíše vděčnost, že jsme prožili něco hezkého. Vždyť stesk zraňuje, ale naděje uzdravuje. A tak přeji všem bývalým žákům i učitelům, aby jim vzpomínky na školní léta přinesly radost a vyústily v důvěru a naději.

nahoru
© Gymnázium Karla Čapka Dobříš, 2003.